CYFLWYNIAD

Mae’r wefan yma yn darparu manylion o ddatblygiad arfaethedig o gyn gampws Prifysgol De Cymru, Caerllion ar gyfer datblygiad preswyl. Yn dilyn yr ymgynghoriaeth yma,  bydd Redrow Homes (South Wales) yn cyflwyno cais cynllunio llawn i ailddatblygu'r safle ar gyfer 223 o anheddau. Ar ôl gwerthuso’r cynlluniau a’r dogfennau sy’n rhan o’r cais fe'ch gwahoddir i wneud sylwadau i'r tîm datblygu i ni eu hystyried cyn i ni gyflwyno'r cais cynllunio ffurfiol.

Mae'n bwysig nodi bod y broses yma yn gwbl ar wahân i'r ymgynghoriad statudol y bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn ei gynnal unwaith y bydd y cais cynllunio wedi'i gyflwyno.

Ni fydd y broses yma yn eich stopio rhag gwneud sylwadau yn y dyfodol ar y cais cynllunio a fydd yn cael ei gyflwyno i’r Cyngor.

 

O dan Ran 1A, Adran 2B o’r Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 (wedi ei ddiwygio) mae’r rhai sydd yn cynnig datblygiad sylweddol yn gorfod ymgynghori gydag aelodau o’r cyhoedd a’r gymuned a hefyd cyrff statudol cyn cynnig y cais cynllunio i’r Awdurdod Cynllunio Lleol.

.

CHARLTON COMMON

 

CYFLWYNIAD

Mae’r wefan yma yn darparu manylion o ddatblygiad arfaethedig o gyn gampws Prifysgol De Cymru, Caerllion ar gyfer datblygiad preswyl. Yn dilyn yr ymgynghoriaeth yma,  bydd Redrow Homes (South Wales) yn cyflwyno cais cynllunio llawn i ailddatblygu'r safle ar gyfer 223 o anheddau. Ar ôl gwerthuso’r cynlluniau a’r dogfennau sy’n rhan o’r cais fe'ch gwahoddir i wneud sylwadau i'r tîm datblygu i ni eu hystyried cyn i ni gyflwyno'r cais cynllunio ffurfiol.

Mae'n bwysig nodi bod y broses yma yn gwbl ar wahân i'r ymgynghoriad statudol y bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn ei gynnal unwaith y bydd y cais cynllunio wedi'i gyflwyno.

Ni fydd y broses yma yn eich stopio rhag gwneud sylwadau yn y dyfodol ar y cais cynllunio a fydd yn cael ei gyflwyno i’r Cyngor.

 

O dan Ran 1A, Adran 2B o’r Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 (wedi ei ddiwygio) mae’r rhai sydd yn cynnig datblygiad sylweddol yn gorfod ymgynghori gydag aelodau o’r cyhoedd a’r gymuned a hefyd cyrff statudol cyn cynnig y cais cynllunio i’r Awdurdod Cynllunio Lleol.

.